دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
شناسایی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی / حسینی ، سیده فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی ، سیده فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :MSC MA ‭/H8 2018
عنوان :شناسایی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی
تکرار نام مولف :سیده فهیمه حسینی

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری مدیریت با نقش میانجی مدیرت عملکرد و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد غیر مالی سازمان (مورد مطالعه : مجموعه مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی) / فکری ، هوشنگ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفکری ، هوشنگ، نویسنده
رده‌بندی کنگره :MSC MA ‭/F6 2019
عنوان :بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری مدیریت با نقش میانجی مدیرت عملکرد و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد غیر مالی سازمان (مورد مطالعه : مجموعه مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی)
تکرار نام مولف :هوشنگ فکری

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر میزان تغییر نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان و ریسک سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / معین فر ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعین فر ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MSC (AC) ‭/M6 2019
عنوان :بررسی تأثیر میزان تغییر نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان و ریسک سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :فاطمه معین فر

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی گری رضایت و تعهد مشتریان(مورد مطالعه: مشتریان چرم مشهد) / نفیسی نیا ، امیر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنفیسی نیا ، امیر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :MSC MA ‭/N1 2019
عنوان :بررسی تاثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی گری رضایت و تعهد مشتریان(مورد مطالعه: مشتریان چرم مشهد)
تکرار نام مولف :امیر نفیسی نیا

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی بر ایجاد ارزش مشترک مشتری از طریق مسئولیت اجتماعی و نوآوری خدمات(مورد مطالعه: شعب بانک مهر ایران مشهد) / پیردوست ، وحید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپیردوست ، وحید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MSC MA ‭/P9 2020
عنوان :بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی بر ایجاد ارزش مشترک مشتری از طریق مسئولیت اجتماعی و نوآوری خدمات(مورد مطالعه: شعب بانک مهر ایران مشهد)
تکرار نام مولف :وحید پیردوست

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بـررسی نقش تعهد و رضایت برند در رابطه میان تجربه ی حسی برند و ارزش ویژه برند در سیستم بانکــداری در شعب بانک سپه شهر مشـهد / احتشام ، ابوالفضل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحتشام ، ابوالفضل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :MSC MA ‭/E6 2020
عنوان :بـررسی نقش تعهد و رضایت برند در رابطه میان تجربه ی حسی برند و ارزش ویژه برند در سیستم بانکــداری در شعب بانک سپه شهر مشـهد
تکرار نام مولف :ابوالفضل احتشام

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

On the Relationship between Fear of Negative Evaluation and Extroversion versus Introversion among EFL Teachers: A case study of Mashhad / Rasoulizadeh ، Naeimeh، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهRasoulizadeh ، Naeimeh، نویسنده
رده‌بندی کنگره :MSC TE ‭/R1 2016
عنوان :On the Relationship between Fear of Negative Evaluation and Extroversion versus Introversion among EFL Teachers: A case study of Mashhad
تکرار نام مولف :Naeimeh Rasoulizadeh

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با توجه به نقش میانجی گری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران در شهر مشهد) / طاهر مجیدی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطاهر مجیدی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MSC MA ‭/T1 2019
عنوان :بررسی تأثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با توجه به نقش میانجی گری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران در شهر مشهد)
تکرار نام مولف :زهرا طاهر مجیدی

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند با میانجی¬گری قدرت برند، آگاهی برند و درگیری محصول (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی در شهر مشهد) / هژبر چنارانی ، نسیم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههژبر چنارانی ، نسیم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MSC MA ‭/H6 2017
عنوان :بررسی تأثیر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند با میانجی¬گری قدرت برند، آگاهی برند و درگیری محصول (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی در شهر مشهد)
تکرار نام مولف :نسیم هژبر چنارانی

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر ارزش برند و ارزش پیشنهادی مشتری بر سطح رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک) / قاسمی ، آرش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقاسمی ، آرش، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MSC MA ‭/GH1 2017
عنوان :بررسی تاثیر ارزش برند و ارزش پیشنهادی مشتری بر سطح رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک)
تکرار نام مولف :آرش قاسمی

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی