دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات-مجازات ها) (1380) / مصدق ، محمد (1342)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمصدق ، محمد (1342)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH3800 ‭/م6ش4 1395
عنوان :شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات-مجازات ها)
تکرار نام مولف :محمد مصدق
ناشر:تهران : مجد
سال نشر :1380
صفحه شمار:ج
قیمت :13000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اجرای احکام مدنی (1395) / شمس ، عبدالله (1323 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشمس ، عبدالله (1323 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭KMH2796 ‭/ش8‭‮الف‬3 1398
عنوان :اجرای احکام مدنی
تکرار نام مولف :عبدالله شمس
ناشر:تهران : انتشارات دراک
سال نشر :1395
صفحه شمار:252 ص
قیمت :160000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (1389) / کاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH540 ‭/ک2د9 1396
عنوان :دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده
تکرار نام مولف :ناصر کاتوزیان
ویرایش :ویراست 2
ناشر:تهران : شرکت سهامی انتشار
سال نشر :1389
فروست :آثاربرگزیده ؛ 3
صفحه شمار:512ص
قیمت :127500 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق مدنی (1397) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH500 ‭/‭‮الف‬8ه7 1397
عنوان :حقوق مدنی
تکرار نام مولف :تالیف حسن امامی
ناشر:تهران : دارالکتبالاسلامیه
سال نشر :1397
صفحه شمار:258ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(مطالعه تطبیقی‌) (1397) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH3800 ‭/م9ح66 1397
عنوان :جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(مطالعه تطبیقی‌)
تکرار نام مولف :حسین میرمحمد صادقی
ویرایش :ویراست6
ناشر:تهران : نشر میزان
سال نشر :1397
فروست :حقوق کیفری اختصاصی ؛ 2
صفحه شمار:511 ص
قیمت :200000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جرایم علیه اموال و مالکیت کلاهبرداری‌، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی (مطالعه تطبیقی‌) (1397) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH3800 ‭/م9ح7 1397
عنوان :جرایم علیه اموال و مالکیت کلاهبرداری‌، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی (مطالعه تطبیقی‌)
تکرار نام مولف :حسین میرمحمد صادقی
ویرایش :ویراست6
ناشر:تهران : نشر میزان
سال نشر :1397
فروست :حقوق کیفری اختصاصی ؛ 2
صفحه شمار:511 ص
قیمت :200000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دوره مقدماتی حقوق مدنی (1389) / کاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH500 ‭/ک2د93 1396
عنوان :دوره مقدماتی حقوق مدنی : درسهایی از شفعه-وصیت-ارث
تکرار نام مولف :ناصر کاتوزیان
ویرایش :ویراست 2
ناشر:تهران : شرکت سهامی انتشار
سال نشر :1389
فروست :آثاربرگزیده ؛ 3
صفحه شمار:512ص
قیمت :127500 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دوره مقدماتی حقوق مدنی (1389) / کاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاتوزیان ، ناصر (1306 - 1393)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH500 ‭/ک2د94 1397
عنوان :دوره مقدماتی حقوق مدنی : درسهایی از عقود معین برا ی دانشجویان کارشناسی
تکرار نام مولف :ناصر کاتوزیان
ویرایش :ویراست 2
ناشر:تهران : شرکت سهامی انتشار
سال نشر :1389
فروست :آثاربرگزیده ؛ 3
صفحه شمار:512ص
قیمت :127500 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ادله‌ی اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی (1395) / شمس ، عبدالله (1323 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشمس ، عبدالله (1323 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH1780 ‭/ش84‭‮الف‬4 1395
عنوان :ادله‌ی اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی
تکرار نام مولف :عبدالله شمس
ناشر:تهران : انتشارات دراک
سال نشر :1395
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:252 ص
شابک/شاپا978-964-288-826-9
قیمت :160000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جرایم علیه اشخاص (تجدید نظرشده) (1392) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرمحمد صادقی ، حسین (1335 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH4049 ‭/م9ج4 1392
عنوان :جرایم علیه اشخاص (تجدید نظرشده)
تکرار نام مولف :حسین میرمحمدصادقی
ویرایش :ویراست2
ناشر:تهران : نشر میزان
سال نشر :1392
فروست :نشر میزان ؛ 704
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:604 ص
شابک/شاپا978-964-511-503-4
قیمت :240000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی