دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
راهنمای فارسی نرم افزار کلمانتین نسخه12،0 (1393) / جلالی مجیدی ، محسن (1357 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجلالی مجیدی ، محسن (1357 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/9 ‭/د2ج8 1393
عنوان :راهنمای فارسی نرم افزار کلمانتین نسخه12،0
تکرار نام مولف :ترجمه و تدوین محسن جلالی‌مجیدی
عنوان موازی := Clementine 12.0 Applications Guide
ناشر:تهران : راز نهان
سال نشر :1393
صفحه شمار:160ص
ویژگی :مصور(رنگی)، جدول
شابک/شاپا978-6-00-258444-1

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی (1393) / بلیکی ، نورمن دبلیو. اچ (1933 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبلیکی ، نورمن دبلیو. اچ (1933 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :H61 ‭/ب8‭‮الف‬5 1393
عنوان :پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی
تکرار نام مولف :نویسنده نورمن بلیکیترجمه، تدوین، مقدمه و تعلیقات سیدحمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان، مسعود ماجدی
ناشر:قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سال نشر :1393
فروست :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛ 215
صفحه شمار:ده، 382 ص
شابک/شاپا978-6-00-548643-8
قیمت :98000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تئوری‌های اداره امور دولتی (1392) / عرفانیان خانزاده ، حمید (1360 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعرفانیان خانزاده ، حمید (1360 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :JF1351 ‭/ع4ت9 1392
عنوان :تئوری‌های اداره امور دولتی
تکرار نام مولف :تالیف حمید عرفانیان‌خان‌زاده، مسعود طاهری‌لاری
ناشر:مشهد : سخن‌گستر
سال نشر :1392
ناشر دیگر :دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهشی
فروست :دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهشی ؛ 187
صفحه شمار:ر، 590 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-247277-9
قیمت :200000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه خط مشی عمومی (1394) / هاولت ، مایکل (955 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههاولت ، مایکل (955 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :H97 ‭/ھ2م6 1394
عنوان :مطالعه خط مشی عمومی : چرخه‌های خط‌مشی و زیر نظام‌های خط‌مشی
تکرار نام مولف :مولف مایکل هاولت، ام. رامش، آنتونب پرلمترجمان عباس منوریان، ابراهیم گلشن
ناشر:تهران : موسسه کتاب مهربان نشر
سال نشر :1394
فروست :..... سری کتاب‌های مدیریت
صفحه شمار:375 ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-6-00-407024-9
قیمت :315000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مباحث ویژه مدیریت دولتی (1388) / مقیمی ، سیدمحمد (1350 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمقیمی ، سیدمحمد (1350 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HD37 ‭/ف2م754 1388
عنوان :مباحث ویژه مدیریت دولتی
تکرار نام مولف :محمد مقیمی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1388
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 1070
صفحه شمار:دوازده، 374 ص
ویژگی :نمودار، جدول
شابک/شاپا978-964-530-131-4
قیمت :40500 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

گناه‌، هبوط از انسانیت (1383) / کردبچه ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکردبچه ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP225/6 ‭/ک4گ9 1383
عنوان :گناه‌، هبوط از انسانیت
تکرار نام مولف :محمد کردبچه "منتظر"ویرایش عبدالحسین میردوستی
ناشر:مشهد : وحیدنگار
سال نشر :1383
صفحه شمار:[163] ص
شابک/شاپا964955363
قیمت :11000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی شدن (1389) / میرسپاسی ، ناصر (1313 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرسپاسی ، ناصر (1313 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HF5549/5 ‭/ن9م9 1393
عنوان :مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی شدن
تکرار نام مولف :تالیف ناصر میرسپاسی
ویرایش :[ویراست ؟]
ناشر:تهران : موسسه انتشاراتی میر
سال نشر :1389
صفحه شمار:596 ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-514403-1
قیمت :300000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فرایند خط مشی‌گذاری عمومی (1386) / الوانی ، سیدمهدی (1323 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالوانی ، سیدمهدی (1323 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HD30/23 ‭/‭‮الف‬7ف4 1386
عنوان :فرایند خط مشی‌گذاری عمومی
تکرار نام مولف :تألیف مهدی الوانی٬ فتاح شریف‌زاده
ویرایش :[ویراست2]
ناشر:تهران : دانشگاه علامه طباطبایی
سال نشر :1386
فروست :دانشگاه علامه طباطبایی ؛ 143
صفحه شمار:ت٬ 190 ص
ویژگی :جدول٬ نمودار
شابک/شاپا978-964-8415-75-9
قیمت :32000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پژوهش عملیاتی (3) (1393) / جلالی مجیدی ، محسن (1357 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجلالی مجیدی ، محسن (1357 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :T57/6 ‭/ج8پ4 1393
عنوان :پژوهش عملیاتی (3)
تکرار نام مولف :مولفین محسن جلالی‌مجیدی، مهدی زارع پور،سیدعلی‌زارع پور
ناشر:تهران : راز نهان
سال نشر :1393
صفحه شمار:136ص
شابک/شاپا978-6-00-258362-8
قیمت :90000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (1393) / زارعی متین ، حسن (1343 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزارعی متین ، حسن (1343 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HD58/7 ‭/ز2م4 1393
عنوان :مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
تکرار نام مولف :تالیف حسن زارعی‌متین
ویرایش :ویراست 2
ناشر:تهران : آگه
سال نشر :1393
صفحه شمار:552 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-329-286-7
قیمت :350000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی